Jdi na obsah Jdi na menu

DÚ pro nemocné 5.B

2.6.2023

M

- početní král

- opakování na závěrečnou práci - píšeme v úterý 6.6.2023!!!

- PL

AJ

- procvičování slovní zásoby + present continuous

30.5.2023

Aj

- procvičování slovní zásoby formou hry

- PL - přítomný čas průběhový - kladná věta a zápor

M

- matematický diktát ( 7 x 80, 4 x 30, 5 x 20, 9 x 4, 80 x 0, 60 x 80, 40 x 4,6 x 90, 400:5, 80:20, 1 000: 4, 250 : 50, 210:7, 360:60, 900:30, 810:9

- PL - násobení deset. čísel

DÚ: dokončit písemné násobení na PL

29.5.2023

M

- početní král

- uč. str. 58/ 2 ústně, cv. 3,4,9 do M2

Závisle a nezávisle proměnná - uč. str. 38/ 1 +2 - graf

DÚ:

do M1: uč. str. 38/ 4 (první 4 příklady)

AJ

- procvičování slovní zásoby formou her

- Present continuous - uč. str. 68/ 3 tabulka

VL

procházeli jsme testy

hádanky: Myslím si zemi,....

PL - kontinenty

26.5.2023

M

- procvičování malé a velké násobilky a výpočtu části zlomku formou hry + do sešitu diktát příkladů

- uč. str. 37/ 3 ústně, do M2: cv. 4,6,7

DÚ: PS str. 59/180

AJ

- procvičování slovní zásoby formou her a jazyk. aktivit

-  uč. str.66/ poslech a čtení textu - úvod do přítomného času průběhového

25.5.2023

AJ - soutěž spelling bee

M - Geometrie

- osová souměrnost - opakování - ústně

- vzájemná poloha dvou kružnic - uč. str. 34/ 4,6

- test

- PL - vývojová stádia

 

24.5.2023

M

- do M2: str. 36/ 8,9 a str. 37 / 2

- ústně: str. 37 / 1,

VL

- psali jsme test

- křížovka na tabuli  - hlavní města a evropské státy

- uč. str. 54/ přečíst a udělat do sešitu zápis

- opakování na test ( nervová a rozmnožovací soustava)

- společná kontrola zápisu do sešitu

PS str. 38/ celá

 

22.5.2023

M

- ústně: uč. str. 36/ 1a, 3

- do M1: 36 /1 b, 5

PS - společná kontrola DÚ, str. 54/ 164 - jeden sloupec ve škole, další dva ( 4, 5) za DÚ

zítra krátký test na násobení a dělení deset. čísel

VL

- opakování na test - Rakousko, Německo!

- PL ( křížovka, Rakousko)

- video o Rakousku

AJ

- opakování slovní zásoby

- rannung dictation -  přečíst uč. str. 64/ 2 do sešitu věty

- ústně uč. str. 65/4

- PL

 

19.5.2023

M

- společná kontrola DÚ uč. str. 35 / 7

do M1: str. 35/ 3,4,5

PS str. 55/ 167- za DÚ dodělat

AJ

- procvičování slovní zásoby formou her

- uč. str. 64/ 1 a, b - poslech

- procvičování částí těla

DÚ: My monster (moje příšera) - nakreslit obrázek a popsat příšeru - min. 6 vět

 

18.5.2023

M - Geometrie

- Az kvíz - opakování (rovnoběžky, různoběžky, přímka, úsečka, kruh, kružnice, převody jednotek,..)

- na tabuli - obrázky viz. uč. str. 11 / 1 nahoře - děti dokreslovaly tvary + PL

- Vzájemná poloha dvou kružnic:

- do sešitu opsat růžovožlutý rámeček str. 34  + cv. 1

- společná ústní oprava testu (kůže, smysly)

- Rozmnožovací soustava - přečíst uč. str. 66-67

DÚ: PL - doplň podle učebnice str. 66 - 67 slova do textu

 AJ

- procvičování slovní zásoby formou her

- PL - osmisměrka - hledání míst ve městě

17.5.2023

M

- početní král

- soutěž na řady - násobení a dělení deset. čísel

- kontrola DÚ: PS str. 53 / 160

- PS str. 53 / poslední cvičení dole

Dělení deset. čísel přirozeným číslem - PS str. 54 / rámeček + první cvičení pod ním

DÚ: do M1: uč. str. 35 / 7 (prvních 6 příkladů)

- nebyla. TH s paní psycholožkou

VL

 - procvičování evropských států a jejich hlavních měst formou her

Rakousko - mindmap + ústně

16.5.2023

M

- opakování násobení a dělení formou hry Které číslo je navíc? 

- společná kontrola DÚ

- ústně: uč. str. 33/ 1

- PS str. 49/ 53/ 159 , 160 - za DÚ dodělat

AJ

- procvičování slovní zásoby formou her

- PL  křížovka - tajenka: An english town - PL- text s mezerami - poslech a doplňování - kontrola s textem v uč. str. 60

 

15.5.2023

M

- početní král

- prověrka na sčítání, odčítání deset. čísel, násobení a dělení 10,100

- do M1 :  uč. str. 50 / 13 ( první 4 příklady)

- Násobení deset. čísel přirozeným číslem - vysvětlení zelený rámeček str. 32

- do M1: uč. str. 32/ 2, 8

- ústně: str. 32/ 3, 4

Za DÚ dokončit 32 / 8

AJ

- procvičovací hry na slovíčka a gramatiku

VL - nebyla - šli jsme do divadla

11.5.2023

AJ

 - opakování na zítřejší UNIT TEST - viz. 5. lekce

M - nebyla - návštěva knihovny

PŘ- suplování 

- video Byl jednou jeden život - mozek, neurony

- PS str. 37 / celá

 

10.5.2023

M

- opakování násobilky formu her

- společná kontrola DÚ

- uč. str. 29/ 2,3,5,6  a str. 30/ 1 ústně

- do M1 : uč. str. 29/ 8 a str. 30/ 4 

DÚ: PS str. 52/ 155

- psali jsme test na kožní a smyslovou soustavu

- PL ( křížovka, spoj pojem a vysvětlení - opakování)

VL

- opakování států západní Evropy a hlavních měst - ústně s balónem

- Německo - video, kontrola DÚ, dokončení PL z minulé hodiny

9.5.2023

M

- početní král

do M1 : uč. str. 50 / 1 a str. 49 / 10, str. 57/ 8

- ústně: str. 57/ 1,2,3,4,5,6

- str. 29/ zelené rámečky + cv. 4 a

DÚ: uč. str. 29/ 4 b) + c), str. 49/ 8 (4 příklady) do M1

AJ

- slovíčkový král

- ústní procvičování W - otázek a odpovědí + slovíček

- sloveso can - časování - viz. uč. str.58/ 1 - čtení v rolích + cv. 2 / do sešitu

 

Dne 4. 5. a 5.5 není výuka - projektové dny.

3.5.2023

M

- do M2: uč. str. 24/ 10, str. 26/ 7

- ústně: str. 25 / 8, str. 26 / 1

- nervová soustava - viz. uč. str. 65

Příští středu - test na kožní a smyslovou soustavu

VL

- psali jsme test ( slepá mapa - země + hl. města, Slovensko, Polsko)

- Německo - PL, video, křížovka na tabuli

 

2.5.2023

M

- Bingo  - vypočítej příklady : 90 x 30 =, 80 x 50 =, 40 x 800 =, 360 : 6 =, 150 :50 =, 8 000 : 40 =, 2 400 : 80 =, 60 x 6 =, 700 x 20 =, 56 000: 70 =

- ústně: uč. str. 23/ 8, 10

- procvičování násobení desetinných čísel 10 ,100: ústně: str. 24/ 2,3,5,6,7 a str. 25/ 1,5 

- PS str. 49 / 144

DÚ: PS str. 48 / 142 (tabulky)

AJ

- slovíčkový král

- doplň větu - práce s kartičkami

- do sešitu: přelož:

1. Ona nečte komiks, čte knížku.

2. Píšeš e - mail? Ne, nepíšu.

3. My hrajeme na kytaru.

4. Nejezdím na kole.

5. Jdou oni do kina?

6. Vy se dnes neučíte.

- PL ( my town vocabulary - pomíchaná písmena)

M

- početní král

- PS str. 48/ 137,138, 139, 140 první tabulka

- Násobení desetinných čísel 10,100,1000 - PS str. 49/ modrý sloupec nahoře přečíst, cv.143

AJ

- slovíčkový král - present simple

- Our town - ústní opakování - poté test

- uč. str. 56/ 2 čtení+ str. 57/4 ústně

 

 

M

- soutěž na řady - opakování výpočtu zlomku

- písemné opakování malé násobilky

- uč. str, 19 / 2, 5 do M2 (zápis, výpočet, odpověď)

- do M2: uč. str. 23 / 1

DÚ: do M2: uč. str. 23/ 4

VL

- opakování formou hry

- Evropa - PL - slepá mapa - vyznač tyto státy: ČR, Polsko, Slovensko, Rakousko, Španělsko, Itálie, Francie, Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Dánsko - příště slepá mapa na známky

- PL - Polsko - zápis do sešitu

- opakování soustav formou hry piškvorky

- Smyslová soustava - PS str. 34/ 12, 14  a str. 35 / 16

Dú: PS str. 35/ 17

 

25.4.2023

M

- početní král ( násobení a dělení)

- do M2: uč. str. 19 / 7 a str. 20/ 11 celé

AJ

- slovíčkový král

- ústní procvičování předložek + běhací diktát

- My town - procvičování slovní zásoby

24.4.2023

M

- test na zlomky (porovnávání, sčítání a odčítání)

- PS str. 37/ 107 b, str. 38/ 108

- do M2 : uč. str. 20/ 1

DÚ: PS str. 38/ 109

AJ

- slovní fotbal

- PL - křížovka - My town - slovní zásoba viz. uč. str. 56/ 1

VL

- ústní opakování - státy Evropy + hlavní města

- Slovensko - interaktivní kvíz + PL - kvíz

- video: Polsko

21.4.2023

M

- opakování výpočtu části zlomku formou hry Já mám ty máš

- společná kontrola DÚ v PS

- ústně: uč. str. 17 / 2, 3, 5,6, 9

- do M2 : uč. str. 19 / 3, str. 21 / 1

AJ

- slovní fotbal

- opakování W - otázek a odpovědí

- test na předložky

- uč. str. 55 / Flat to let - hlasité čtení, poté PL s úkolem doplnění slov + dokreslování nábytku do plánu, 

příště čtení na známky

 

20.4.2023

M - Geometrie

- opakování formou hry ( přímka, úsečka, trojúhelníky, obdélník, čtverec, obvod, obsah, úhly)

- do sešitu:

1. Kolik krajky potřebuje babička k olemování ubrusu ve tvaru obdélníku o délce 100 cm a šířce 50 cm?

(zápis, vzoreček, výpočet, výsledek, odpověď)

2. Vypočítej obvod trojúhelníku, když strana a = 11 cm, strana b = 18 cm a strana c = 14 cm.

3. Kolik metrů čtverečních linolea si tatínek potřebuje koupit do čtvercové pracovny, jejíž jedna strana je dlouhá 4 m. (zápis, vzoreček, výpočet, odpověď)

Osově souměrné útvary

- uč. str. 11 / přečíst růžový rámeček

- určování os souměrnosti u písmen v abecedě

DÚ: vypiš do sešitu, které písmena mají a) jednu osu souměrnosti, b) která nemají žádnou osu souměrnosti, c) která mají více než jednu osu souměrnosti.

AJ

- slovíčkový král na present simple

- vmysli k těmto písmenům vždy jedno slovo, které na toto písmeno začíná a je spojeno s tématem můj dům, byt, nábytek: A,B, C, D, F, G, H, K, L, M, P, R, S, T, U, V, W, 

- Pl - obrázek pokoje - děti vymýšlí věty začínající vazbou there is / there are + předložky ( alespoň 5 vět do sešitu)

- opakování soustav formou soutěžní hry

- Smyslová soustava - videa, prezentace, přečíst uč. str. 64, PL - zápis do sešitu

19.4.2023

M

- početní král

- společná kontrola DÚ - PS str. 38/ 110 + dodělat celé cvičení, str. 39/ 111 + dodělat celé cvičení

- PS str. 39 / 113, celá strana 40

DÚ: PS str. 39/ 112

- psali jsme test na trávicí a vylučovací soustavu

- Kožní soustava - opakování + zápis do sešitu

DÚ: domalovat obrázek - průřez kůže

VL

- kvíz ČR - práce ve skupinkách

- Evropské státy a hlavní města - společné opakování - ukazování na mapě

- Slovensko - video - evropské pexeso, PL - zápis do sešitu

 

18.4.2023

M

 Zlomky - opakování:

- formou hry Já mám ty máš - výpočet části zlomku

- ústně : str. 19 / 1, str. 18 / 3

Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem:

- ústně : uč. str. 17 / 4, 7, 8 do sešitu M1

DÚ: PS str. 38 / 110 ( 2 sloupce) + str. 39 /  111 (2 sloupce)

AJ

- hry na rozvoj slovní zásoby a W - otázky a odpovědi

- předložky :

Přelož do sešitu:

1. pod stolem

2. v posteli

3. na koberci

4. mezi židlí a křeslem

5. před sedačkou

6. za stolem

- PL

 

 

17.4.2023

M

- početní král

- krátká prověrka na aritmetický průměr 

- kdo byl hotový - samostatně - PL s příklady na násobení a dělení (nemocným dodám po příchodu do školy)

- ZLOMKY - opakování:

ústně:

uč. str. 14 / 7, 4

uč. str. 15 / 1, 2, 3

do M2: uč. str. 15 / 4, str. 14 / 3

DÚ: do M2: uč. str. 14 / 8 + str. 15 / 8 ( 2 sloupečky)

VL

- opakování - slepá mapa ČR

- referát

- Evropa - státy a hlavní města - formou hry

AJ

- slovní fotbal

- W - otázky a odpovědi formou soutěžní hry

- křížovka na PL - tajenka: My house or a flat - opakování slovní zásoby

- PL - text s mezerami - doplň dle poslechu, dle obrázku dopiš slovíčka

14.4.2023

M

- které číslo je navíc?  ( 80 x 80, 3 x 70, 20 x 20, 80 x 60, 810 : 9, 4 900 : 7, 5 600 : 80, 400 : 5 )

- do sešitu M 1: uč. str. 12/ 8,str. 19/ 3, 4, 7 (zápis, odpověď, výpočet)

 

AJ

- procvičování slovní zásoby formou hry

- procvičování předložek místa - PL + vazba there is / there are

13.4.2023

M - Geometrie

- opakování formou soutěžní hry

- Pl

- Úhly

AJ

- slovíčkový král, slovní fotbal

- W - otázy a odpovědi - Bingo - tvoření otázek z odpovědí

- My house - slovní zásoba + předložky

- opakování trávicí a vylučovací soustavy na test

- zápis do sešitu - Vylučovací soustava

- Kožní soustava - prezentace

12.4.2023

M

- početní král

- soutěžní hra na násobení a dělení 10,100,1000

- společná kontrola DÚ

- do M2 : str. 12/ 9,10

- ústně str. 12 / 11, 3, 4

DÚ: do M2 : uč. str. 13 / 10 ( první 4 příklady) + str. 14/ 9 ( první 3 příklady)

- dozkušování ke čtvrtletí

- společná oprava prověrky - ústně

- Kožní soustava - video , uč. str. 63 přečíst

VL

- soutěž čtení v mapě ČR

- Evropa a hlavní města - PL - křížovky

- Sousední státy ČR úvod video

 

11.4.2023

M

- procházeli jsme si písemnou práci z matematiky

- do sešitu M1:

uč. str. 8/ 8 - 3 ve škole, další 3 za DÚ doma

uč. str. 9/ 2 do sešitu tabulku

uč. str. 9/ 7 ústně

Opakování zlomků - uč. str. 1 ústně

DÚ: do M1 - a) dodělat rovnice str.8 / 8 + uč. str. 12/ 2

AJ

- W- otázky a odpovědi + Easter game

- opakování present simple formou her

- předložky - práce s kartičkami

5.4.2023

M

- opakování aritmetického průměru - ústně uč. str. 9/4

- do M2 : uč. str. 8/ 3,4,6 (tabulku) + cv. 9

VL

- mapa Evropy -- státy Evropy a krajská města - PL - slepá mapa

- psali jsme test na oběhovou a dýchací soustavu

4.4.2023

M

- psali jsme 3. čtvrtletní práci

30.3.2023

M

- matematické logické hádanky - práce ve dvojicích

- PL s pyramidami - desetinná čísla- opakování

- Aritmetický průměr - uč. str. 8/ 2 + růžový rámeček

AJ

- opakování slovní zásoby formou her

- do sešitu přelož věty:

1. Učím se matiku.

2. Hraješ fotbal?

3. Ona nejezdí na kole.

4. Oni se dívají na televizi.

5. My neposloucháme rádio.

6. Kreslí ona obrázek?

- My room - slovní zásoba

- opakování jednotlivých soustav formou soutěže

- PL - doplňovačka s osmisměrkou - trávicí soustava

Vylučovací soustava - přečíst viz učebnice

29.3.2023

M

- opakování malé a velké násobilky formou her

- do M1: Vypočítej písemně:

42 703 x 15 =

8 967 x 325 =

407 254:38 =

2 325 412:66=

197 450: 22 =

 

- opakování výpočtu zlomků ( třetina z čísla, polovina z čísla,...)

- najdi a podtrhni desetinné zlomky z tabule, přepiš na desetinná čísla

- kontrola DÚ na PL (pyramidy)

VL

- referát

- test na Olomoucký kraj a Prahu

- Evropa - úvod - video - Poloha a hranice Evropy, uč. str. 45/ státy severní, střední, jižní ... Evropy - práce s mapou

- opakování soustav formou hry piškvorky

- PS str. 39/ celá

 

28.3.2023

M

- opakování násobení a dělení - děti si vzájemně vymýšlely příklady

- Které číslo je navíc? - matematická rozcvička

- diktát desetinných čísel, poté rozlož tyto desetinná čísla, srovnej vzestupně (od nejmenšího po nekvětší)

- společná kontrola DÚ

- slovní úloha - test na známky

-desetinná čísla- PL (pyramidy)

DÚ: dodělat pyramidy na PL

AJ

opakování slovní zásoby formou her

- procvičování present simple:

1. Přelož tyto věty:

1. Spím dlouho.

2. Vaří dobře.

3. Ty nehraješ na kytaru.

4. Hraješ na flétnu?

5.Čteme komiks.

6. Oni nekreslí obrázek.

Nová slovní zásoba - My room - uč. str. 52 / viz obrázek nahoře

27.3.2023

M

- opakovnání výpočtu zlomků formou hry Já mám ty máš

- Desetinná čísla - PL

- uč. str. 4/ 2 do M1

- uč. str. 4/ 4 ústně

DÚ: do M2: uč. str. 4 / 5 + cv. z PL

AJ

- UNIT test 4

VL

- Praha - opakování  -  PL

Ve středu test - PRAHA + OLOMOUCKÝ KRAJ!

Ve čtvrtek test - PŘ - dýchací a oběhová soustava

 

24.3.2023

M

- psali jsme test na sčítání a odčítání desetinných čísel

- do M1: uč. str. 3/ 6,7, 8,9

- ústně: uč. str. 4 /1 a str. 5 / 1

AJ

- opakování na Unit test 4. Budeme psát v pondělí!!!

23.3.2023

AJ

- slovíčkový král

- Present simple - opakování a procvičování

What is the time? - opakování

M - Geometrie

- PL - opakování obvodu a obsahu čtverce a obdélníku, slovní úlohy

Obsah Krychle

- video Byl jednou jeden život - trávení

- zápis do sešitu

- křížovka

- uč. str. 61/ překreslit do sešitu pyramidu zdraví

22.3.2023

M

- procvičování násobení a dělení formou soutěžní hry

- PS str. 46 / kontrola DÚ + společně dodělat třetí řádek

- uč. str. 3/ 1,2,4 ústně,cv. 5 do sešitu M1

- opakování formou hry piškovorky ( kostra, svaly, dýchací soustava, oběhová soustava)

- PL - křížovka na oběhovou soustavu

- Trávicí soustava - video, prezentace

VL

- opakování krajů a krajských měst formou hry

- Praha - myšlenková mapa, uč. str. 38 / Martínkova procházka - přečíst, najít na mapě na str. 39 památky, projít si další strany s fotkami Prahy

- PL 

21.3.2023

M

- početníkrál

- ústní procvičování násobení a dělení 10,100, 1000

- Kimova hra s čísly + děti vymýšlely příklady na výsledky (procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělelní)

- do M1: Vypočítej:

518 432 : 68 =

206 187 : 33 =

- společná kontrola DÚ - PS  + udělat cvičení pod tím na sčítání a odčítání desetinných čísel

- PS str.  / písemné odčítání deset. čísel - 1. cvičení nahoře - 2 řádky - za DÚ dodělat

AJ

- slovíčkový král

- slovní fotbal písemně do sešitu

- opakování slovní zásoby formou her

- Present simple - přelož věty do sešitu + společná kontrola

Ona dnes neplave.

On spí dlouho.

My vstáváme v 6 hodin. 

Hraješ na klavír? Ne, nehraji.

Oni nelyžují.

Někdy jezdím na kole.

- Hudební nástroje - nová slovní zásoba

20.3.2023

M

- opakování malé násobilky formou her

- Které číslo je navíc? ( procvičování násobení a dělení 10, 100, 1000)

do M1:

2 379 859 : 83 =

165 186 : 46 =

- diktát desetinných čísel, rozlož čísla, porovnej

- Zaokrouhlování desetinných čísel - uč. str. 52/ růžový rámeček, ústně cv. 1, 6, PS str. 51/ 150

DÚ: PS str. 51/ 151

VL

- test - slepá mapa kraje ČR

- hlavní město Praha - video, hlavní památky, PL

- referát: Karlovarský kraj

AJ

- slovíčkový král

- procvičování otázek formou hry piškvorky

- procvičování Present simple - přelož věty z tabule + \PL

-

 

 

17.3.2023

Místo AJ a M jsme psali soutěž matematický klokan.

16.3.2023

M - Geometrie

- opakování (čtverec, obdélník, trojúhelníky, kruh, kružnice, úhly, obvod a obsah, převody jednotek délky, obsahu, času, hmotnosti) formou hry

- PL - převody jednotek

- uč. str. 38 / 4,5

- ústní opakování vlastností trojúhelníků  - uč. str. 39 / 1,rámeček, 2, 3

AJ

- slovní fotbal

- W - otázky a odpovědi

- shrnutí a opakování present simple kladná věta, záporná věta, otázka

- SUPLOVÁNÍ - PL opakování soustav (kostra, svaly, dýchací soustava, oběhová soustava) + video Byl jednou jeden život - krev, srdce

15.3.2023

M

- početní král ( násobení, dělení)

- procvičování výpočtu zlomku formou hry Já mám ty máš

- malý testík na desetinná čísla (diktát + srovnej od nejmenšího)

- společná kontrola DÚ - uč. str. 55 / 1

- ústně uč. str. 55 / 3, do sešitu M1: cv. 4, 11

DÚ: PS str. 45/131 a

- opakování formou hry AZ kvíz ( společné znaky, kosterní, svalová, dýchací soustava)

- Oběhová soustava - prezentace, videa

VL

- procvičování krajů a krajských měst formou hry

- PL - slepá mapa - kraje ČR

-Olomoucký kraj - videa, referát, zápis do sešitu viz. uč. str. 28

- referáty

 

14.3.2023

M

- procvičování části zlomku formou hry Já mám ty máš

- procvičování násobení a dělení ( např. 19 x 3, 42 x 5,....) formou hry

- do M1:

987 542 035 : 17 = 

58 745 698 : 94 =

Diktát desetinných čísel+ čtení + řazení od nejmenšího po největší

AJ

- slovíčkový král

- W - otázky a odpovědi - procvičování formou hry

- opakování abecedy + spelling slov - koníčky - poté tvoření vět s těmito slovy (ústně)

- procvičování present simple - zápr + otázka

13.3.2023

M

- početní král ( násobení a dělení) + hra Já mám ty máš

- do sešitu M2:

Vypočítej:

16 278 : 68 =

34 600 : 12 =

- uč. str. 49 / 14 - rovnice ( dvě ve škole, třetí za DÚ)

- diktát desetinných čísel + poté strovnej čísel od nejmenšího

- uč. str. 55 / 7

DÚ: do M2: uč. str. 55/1 + poslední rovnice z str. 49 / 14

AJ

- slovní fotbal

- W - otázky a odpovědi - ústní procvičování

- Hobbies - opakování slovní zásoby formou her

- uč. str. 46/ čtení komiksu + aktivity spojené se čtení s poroziměním

VL

- opakování ČR - ústně ( básnička, sleppá mapa - interaktivní tabule)

- online wordwall kvíz ČR

- ústní opakovnání krajů ČR a krajských měst

- referáty

 

 

3.3.2023

AJ

- slovíčkový král

- ústní opakování abecedy + soutěžE ve spellování slov (hobbies)

- na tabuli: doplň chybějící písmena:

P.....A.....O

I.....E    H....C......E .......

.......A........L.......  T..... NN........S

T.......A........E.......  ......... I ...........G

R......D.....N......    A    B ...... K........

V.......O.......I.......

S.......I.......N......G

- My hobbies - PL křížovka

 

M

- početní král

- matematická rozcvička - které je číslo navíc?

- Na tabuli matematická housenka - doplňování desetinných čísel ( sčítání a odčítání zpaměti)

- uč. str. 50/ 3 kontrola DÚ

- uč. str. 50 /4 + str. 48/ 4 řetízky

- písemné odčítání - do sešitu M1: str. 50 / 5, str. 51 / 6 (3 příklady)

 

 

2.3.2023

AJ

- slovní fotbal

- My hobbies vocabulary - osmisměrka na tabuli - děti vyhledávaly koníčky, poté je přiřazovali ke slovesům ( to play, to go, to collect), ústně tvořily věty

- Present simple:

- ústní procvičování + do sešitu přelož:

1. Ona čte.

2. On se učí.

3. Já se nedívám na TV.

4. Oni hrají fotbal.

5. Ty nesbíráš odznaky.

- uč. str. 44 / 2 - čtení na známky

M - Geometrie

- psali jsme opravný test na obvod a obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu

- do sešitu: uč. str. 25/ 7

- uč. str. 38/ 1, cv. 3 do sešitu

- opakování kostry, svalové soustavy formou hry piškvorky

- dýchací soustava - ústní shrnutí, Pl křížovka do sešitu, online procvičování kvíz wordwall

- video: Byl jednou jeden život dýchání

1.3.2023

M

- psali jsme školní kolo matematické soutěže Pangea

VL

- ústní opakování základních informací o ČR

- Kraje ČR - online aktivity na wordwall, formou hry, PL ( slepá mapa - vykresli kraj a napiš krajské město)

- referát

- psali jsme test (kostra a svalová soustava)

- dýchací soustava - ústní opakování, wordwall online aktivity (složení dýchací soustavy), PL - zápis

 

28.2.2023

M

početní král ( příklady 8 x 30, 4 x 40,....)

- do M2:

1.R:

80 x 3, 60 x 6, 400 x 6, 80 x 4, 70 x 9, 810 : 9, 630 : 9, 5 600 : 7, 300 :5, 80:4

2. Vypočítej:

9 x 14,2 x 11, 3 x 13,7 x 14, 7 x 12, 5 x 18, 2 x 12, 5 x 15, 162:9, 90:6, 152 :8, 84:7, 88:8, 144 :8

- uč. str. 58 / 1,2,3,4,5,7 + 8 (sčítání)

Odčítání desetinných čísel

- uč. str. 1,2

DÚ: do M2 uč. str. 50 / 3

AJ

- procvičování slovní zásoby ( můj den, volný čas, čas) formou her

- PL - the odd one - najdi slovo, které do řádku nepatří, tvoření vět se slovy

- uč. str. 44/ 2

DÚ: procvičit čtení článků suč. str. 44 / 2

27.2.2023

M

do M2:

Vypočítej obvod a obsah obdélníku, když strana a = 9 cm a strana b = 3 cm (vzoreček, výpočet, výsledek)

Vypočítek obvod a obsah čtverce, pokud strana a = 12 cm.

Vypočítek obvod a obsah čtverce, pokud strana a = 50 mm.

- procvičování zlomků formou hry Já mám ty máš

- diktát desetinných čísel + porovnávání, sčítání

- uč. str. 49/ 6 a  - za DÚ dokončit

AJ

- slovíčkový král

- W - otázky a odpovědi - ústně

- Mind map - My free time na tabuli

My free time - skládání trimin ve dvojicích

- PL - poslech + věty v přesent simple

VL

- PL - ČR

- Referáty na kraje ČR

 

24.2.2023

M

psali jsme testík na dělení dvojciferným dělitelem ( 2 příklady)

- do M1: 

Vypočítej:

2 x18, 4 x 19, 3 x 14, 8 x 12, 4 x 14, 7 x 19, 9 x 11, 3 x 16

91:7, 57 : 3, 153 : 9, 68 : 4, 102 : 6, 170 : 10, 24 : 2, 133: 7, 108 : 9, 75: 5

- společná kontrola DÚ ( PS sčítání desetinných čísel)

- Písemné sčítání desetinných čísel - do M1 uč. str. 48/ 5 44 /+ přečíst růžové rámečky

DÚ: PS str. 44 / cvičení dole

.AJ

- test na slovní zásobu My day

- osmisměrka My day

- křížovka na PL - tajenka My free time

- na tabuli a do sešitu slovní zásoba My free time - viz. uč. str.44/ 1

23.2.2023

M - Geometrie

- psali jsme test na obvod, obsah čtverce a obdélníku

- PL - převody jednotek obsahu

Za DÚ dokončit. Příští čtvrtek test na jednotky obsahu!

- opakování učiva formou hry piškvorky

- PS str. 31/ celá

- Dýchací soustava - přečíst str. 58

AJ

- slovíčkový král

- procvičování W - otázek a odpovědí

- My daily routine - ústní opakování slovní zásoby, poslech na PL

- Present simple - procvičování kladné a záporné věty, uč. str. 43/ 3b, 5a ústně

22.2.2023

M

- opakování násobků 2 - 9 - ústně

- početní král

- Bingo - příklady jako např. 18 x 5, 12 x 3, 14 x 7,.....

do M2: 

Vypočítej:

264 337 : 61 =

34 600 : 12 =

pro rychlíky: 2 379 859 : 83 = 

- diktát desetinných čísel 

- rozlož tyto desetinná čísla: 

0, 04

0, 12

7,07

1,002

- procvičování porovnávání

DÚ: PS str. 43 / 127 + str. 45/ 129 (3 sloupce)

- referát

- kostra - ústní opakování

- nové učivo - svalová soustava  + PL (zápis v sešitě)

VL

- společná oprava testu ( komunismus)

- kontrola DÚ + ústní opakování krajů ČR

- rozdělení referátů

21.2.2022

M

- opakování násobení a dělení formou hry Já mám ty máš a Číslo 40 Tě probudí

- do M1:

Vypočítej:

789 410 : 27 =

49 989 :33 =

pro rychlíky: 3 673 035 : 45 =

- opakování zlomků - uč. str. 43/ 13, 15 (zápis, výpočet, odpověď) do M1

- na tabuli karty s desetinnými zlomky - děti přepisovaly na desetinná čísla, ústně rozkládaly

- společná kontrola DÚ z PS ( sčítání deset. čísel)

DÚ: Do M2 nalepit PL - vypočítej pyramidu

AJ

slovní fotbal 

- procvičování W - otázek - BINGO

- slovní zásoba My daily routine - ústně s obrázky

- PL - present simple - write the sentences in negative

20.2.2023

M

- početní král

- rozcvička na známky (příklady jako 80 x 3, 60 x 60,...)

- společná oprava prověrky na desetinná čísla

- Sčítání desetinných čísel - uč. str. 48/ přečíst nahoře, ústně cv. 2, do sešitu M1 cv. 3

DÚ: PS str. 43 / 126

AJ

- slovíčkový král

- ústní procvičování W - otázek a odpovědí

- My day - ústní procvičování slovní zásoby formou hry, poslech a text na doplňování slov viz. str. 42

- Present simple - úvod

VL

test na komunismus, sametovou revoluci

- Česká republika - opakování  ze 4. ročníku, PL, video:https://www.youtube.com/watch?v=Ax79vUFQe94

16.2.2023

Aj 

- asociační hra na slovní zásobu

-W - otázky a odpovědi - ústní procvičování

- What is the time? - procvičování určování času formou hry + diktát (zítra na známky)

- My day - v sešitě nová slovní zásoba viz. uč. str. 83/ my day

M - Geometrie

- PL ( obvod a obsah čtverce a obdélníku - procvičování - příště test)

- Jednotky obsahu - procvičování na tabuli

- AZ kvíz - opakování

- KOSTRA - ústní opakování, shrnutí + PL křížovka

- Svaloví soustava - video

15.2.2023

M

- opakování násobilky formou hry Já mám ty máš

- Které číslo je navíc? - metemtická hra (procvičování např. 50 x 3, 60 x 6, ...)

- Soutěž na řady - převody desetinných zlomků na desetinná čísla

- PS str. 42 / kontrola cv. 121, + společně cv. 122

 

VL

- osnisměrka na tabuli - děti hledaly slova spojené s komunismem a dávaly je do významu

- Sametová revoluce - uč. str. 47,48

- Příště test - kominusmus!

- psali jsme test

- PS str. 30/ celá

- Kostra - video z youtube + zápis do sešitů

 

14.2.2023

M

- početníkrál ( procvičování malé a velké násobilky)

- matematická hra Číslo 90 Tě probudí

- desetinné zlomky na tabuli - přepiš na desetinná čísla

- do M1: 

Rozlož čísla :

0,5

0,7

1,2

2,5

0,03

0,17

0,083

14,014

Porovnávání desetinných čísel

- přečíst růžový a zelený rámeček na str. 42

- ústně str. 42 / 3

- PS str. 42/ 121, 123

AJ

- slovíčkový král

- Vytváření otázek se slovy What,Where, Why, When, How, How many,.. + běhací diktát

- What is the time? - diktát - děti píší nejprvedigitální čas, poté slovy

- PL - křížovka - tajenka: St. Valentine´s day + povídání o svatém Valentýnovi, slovní zásoba

13.2.2023

M

- procvičování malé násobilky formou hry Já mám ty máš

- do M1: Které číslo je navíc?  - procvičování např. 80 x 80, 60 x 3,...

- PS str. 27/ první 3 příklady

- Desetinná čísla

- čtení z tabule, podtrhni, kde lze nulu vynechat

- diktát desetinných čísel

- Rozklad - uč. str. 40 / růžový rámeček + do sešitu M1: cv, 4

DÚ: do M1: uč. str. 40/ 4 dodělat + cv.5

AJ

- slovní fotbal

- W - otázky a odpovědi - ústně + do sešitu: napiš 1 větu k těmto slovům:

What

Who

When

Where

How

How many

- What is the time? - diktát času ( píší digitálně, poté slovy)

- uč. str. 41/ 4 přečíst, najít předložky

VL

- společná oprava testů

- videa dějiny udatného národa - 106 - 108

DÚ: str. 46 - 47 - napiš zápis do sešitu

 

 

10.2.2023

m - gEOMETRIE

- ústní opakování formou hry ( rovnoběžky, různoběžky, kolmice, kruh, kružnice, obvody a obsahy čtverce a obdélníku)

- procvičování - převody jednotek - Hra na řady

- uč. str. 30-32/ celé ústně

-PL - převody jednotek

AJ

 - slovíčkový král

- W -otázky a odpovědi - ústní procvičování

-What is the timě:

a) přiřazování kartiček - digitální čas + slovní spojení, pexeso, diktát času + napiš slovy

 

8.2.2023

M

- početní král (násobení, dělení)

- do sešitu M2:

a) uč. str. 41/ 14 poslední dva příklady

b) rovnice - str. 35 / 14

- společná kontrola DÚ

- desetinná čísla: diktát desetinných čísel

- uč. str. 37 / přečíst růžový rámeček + ústně cv. 7,8,9

- PS desetinná čísla - pod modrým rámečkem cv. 1,2

DÚ: do sešitu M1: uč. str. 41 / 14 (první 4 příklady)

VL

- test (1. a 2. světová válka)

- povídání +  videa dějiny udatného národa 102 - 105 - Komunismus

- AZ kvíz - opakování

- na tabuli křížovka, kam děti doplńovaly slova - tajenka: ČLOVĚK

- uč. str. 53 přečíst + do sešitu:

Společné znaky člověka s jinými živočichy - vypsat podle obrázku

 

7.2.2023

AJ

- slovní fotbal

- procvičování W - otázek a odpovědí - ústně

- opakování slovní zásoby formou hry

- What is the time?

a) na tabuli digitálně napsané časy (např. 1:10, 2:30, 4:15,....) - děti k tomu chodily psát sagl. překlady + hra

b) uč. str. 40 /1,2 ústně

M

- 2. skupiny: První psala opravný test (slovní úloha), druhá skupina dostala logickou slovní úlohu z letošního okresního kola matematické olympiády

Desetinná čísla

- na tabuli zlomky - zakroužkuj desetinné zlomky, přepiš je na destinná čísla

- uč. str. 34/ růžový rámeček ústně + ústně cv. 2

- diktát a čtení desetinných čísel

DÚ: do M1: uč. str. 34/ 5

6.2.2023

M

- ústní procvičování násobení a dělení

do M1: Bingo (vyber si do 9 ti políček příklady a vypočítej:

např. 8 x 30, 900 x 60, 9 x 200, 4 x 70, 7 x 800, 90 x 30, 8 100 : 9, 630 : 70, 32 000: 40, 250 :5, 100 :0, ..)

- Desetinná čísla:

zlomky na tabuli - podtrhni desetinné zlomky - ty pak přepis na desetinná čísla..

- do sešitu - uč. str. 32 / pod druhým růžovým rámečkem - co je to celá část, desetinná čárka, atd

- přečíst : uč. str. 32/ 3,str. 33 / 4

do M1: uč. str. 33 / 5 + diktát desetinných čísel - uč. str. 34 / 1

DÚ: do M2: uč. str. 33 / 9,11

AJ

- slovíčkový král

- procvičování W - otázek a odpovědí

- křížovka - tajenka: What is the time? - uč. str. 40 / 1 - vysvětlení

VL

- piškvorky- opakovací hra (1. a 2. světová válka)

- na tabuli děti vyhledávaly v osmisměrce pojmy spjaté s 2. světovou válkou a dávaly je do souvislostí

- PS str. 26/ 1,3

DÚ: PS str. 26/2

Ve středu píšeme test na 1. a 2. světovou válku!

 

 

1.2.2023

M

číslo 70 Tě brobudí - procvičování pamětného sčítání, odčítání, násobení a dělení 

- které číslo je navíc? - procvičování násobení a dělení 10,100,1000, formou hry

- ústně: uč. str. 24/1, 27/1, 26/1,2

do M1:

Desetinná čísla

- uč. str. 32/ 2 růžové rámečky

VL

- opakování učiva formou AZ kvízu ( 1. a 2. světová válka)

-2. světová válka - vytváření myšlenkové mapy

- Druhá světová válka - stručné shrnutí - video youtube

- PL  - zápis formou doplňování slov do textu

Příští středu bude TEST NA 1. a 2. světovou válku!

PŘ + HV nebyla - beseda s MP

 

31.1.2023

Den s třídním učitelem - 2 hod. třídnické hodiny (zhodnocení 1. pololetí, sebehodnocení)

Turnaj 5. tříd ve vybíjené

Rozdání vysvědčení

M

- opakování násobení a dělení formou hry

- prověrka ( dělení dvojciferným dělitelem)

-uč. str. 28/8 do M2

AJ

- UNIT TEST 3

VL

- 2. světová válka - uč. str. 43-44 přečíst

 

..

27.1.2023

M

 - hra na řady - procvičování příkladů ( 80 x 5, 70 x 70,.....)

- uč. str. 24/ 3 (3 příklady) do M1

- do Geometrie - PL (jednotky délky)

- uč. str. 19/ 4, 5

DÚ: do M1: uč. str. 26/ 8 + str. 27/ 7

AJ

- opakování lekce 3 na pondělní revision test3

- slovní fotbal

- W - otázky a odpovědi - formou hry

- opposites - ústně + PL

- práce s textem z PL

 

26.1.2023

M - Geometrie

Jednotky obsahu - uč. str. 25/ do sešitu cv. 2, cv. 4 ústně, PL - převádění jednotek

AJ

- slovíčkový král

- opakování slovní zásoby formou hry

- opakování na UNIT TEST 3 ( PL - subjects, listening, opposites)

- kontrola samostatné práce ze včera - PS str. 26,27

Třídění živých oraganizmů

- přečíst uč. str. 48,49

- prezentace

- PL 

24.1.2023

M

- početní král

- společná kontrola DÚ

- Velká čísla - čtení čísel z tabule, seřaď od nejmenšího

- uč. str. 23/ 2 + str. 22/ 8 ústně

- do M2: uč. str. 22/ 6

DÚ: do M1: uč. str. 22/ 8 (4 příklady) + str. 23 / 3

AJ

- slovní fotbal

- W - otázky a odpovědi - Find someone, who.......

- Subjects - ústní procvičování formou her + PL křížovka

 

23.1.2023

M

- já mám ty máš - procvičování malé násobilky

- rozcvička

- uč. str. 14 / Průměrná rychlost - cv. 1,2,3,4,   str. 15 / 2,5

- počítáme s velkými čísly - uč. str. 21 / nahoře tabulka, cv. 1, 3

DÚ: uč. str. 21/ 6 ( 4 příklady) + 7 - do M1

23.1.2023

M

- matematická hra číslo ..... Tě probudí ( násobení, dělení, sčítání, odčítání)

- uč. str. 17 / 9a ústně + do sešitu M2: b) 2 příklady

- do M2 : uč. str. 17 /5, str. 21 / 8

Velká čísla: čtení čísel z tabule, diktát velkých čísel, uč. str. 22/ 2 ústně, cv. 3 do sešitu M2

DÚ: do M2: uč. str. 23/ 1, 10

VL

- 1. světová válka - opakování formou AZ kvízu

- Vznik ČSR - videa- dějiny udatného národa 95,96

- přečíst uč. str. 40,41

- zápis do sešitu

AJ

- slovíčkový král

- práce ve dvojicích - karty - W - otázky a odpovědi

- School subjects - slovní opakování

- do sešitu Timetable - diktát předmětů

 

17.1.2023

M

 - oprava písemné práce

AJ

- slovíčkový král

- procvičování W - otázek a odpovědí

- uč. str. 38/ 1,2,3,4 ústně

- School subjects - nová slovní zásoba - viz. uč. str. 34 / 1

 

13.1.2023

AJ

- slovní fotbal

- W - otázky a odpovědi

- protiklady - test

Animals - uč. str. 32 / naučit slovíčka + b) poslech

DÚ: napiš anglicky 3 hádanky na zvířata ( např. It´s big and grey. It lives in Afrika. It has got a trunk. - ELEPHANT)

Sloveso have got - opakování kladné věty a záporné

M

- v M 2 - příprava na pondělní písemnou práci!!!

12.1.-2023

AJ

- vocabulary king

- opakování slovní zásoby formou jazykových her

- Opposites - z tabule doplň do slov chybějící písmena, napiš protiklad, vytvoř s nimi věty

Zítra test!!!

M

- opakování na pololetní písemnou práci - v sešitě M2

- psali jsme opakovací test na téma: podnebné pásy

-PS str. 22,23 celá

Za DÚ: PS str. 24

11.1.2023

M

- Geometrie : Obvod a obsah čtverce a obdélníku

1.  Narýsuj obdélník ABCD, a= 6 cm a b = 4 cm. Vyznač úhlopříčky. Vypočítej obvod a obsah.

2. Narýsuj čtverec ABCD, a = 3 cm. Vyznač jeho úhlopříčky. Vypočítej obvod a obsah.

- uč. str. 13/ nahoře vzorečky

- uč. str. 13 / 2,4

- ústní opakování podnebných pásů

- Polární pás - uč. str. 40 / přečíst + zápis do sešitu

Zítra test - podnebné pásy!!!

VL

- psali jsme opakovací test

- www.youtube.com - dějiny udatného národa 92 - 95

- PS str. 22/ celá

- 1. světová válka -PL - cvičení dokončit za DÚ

 

10.1.2022

AJ

- slovní fotbal

- W - otázky a odpovědi - Bingo

- Opposites - pomíchaná písmena - poté tvoření protikladů a s nimi věty

- obrázkový diktát

M

- já mám ty máš - opakování násobilky

- R: ( na známky) ( 70 x 6, 8 x 60, 4 x 900, 7 x 30, 810 : 9, 630 : 9, 300: 5, 240 :4)

- uč. str. 9 / 5, 6 do sešitu M1

- DÚ: na pondělí - str.9 / 3,4,8 do M1

 

 

9.1.2023

M

- ústní procvičování násobení a dělení formou hry s míčem

- R :  80 x 80, 90 x 4, 70 x 30, 8 x 20, 9 x 600, 6400 : 8, 560 : 70, 400 :5, 3 000: 6, 240 :40

- společná kontrola DÚ

- do M2: uč. str. 7/ 2, str. 9 / 2 ( 2 příklady)

DÚ: do M1 uč. str. 9 / 2 ( 2. sloupec se zkouškou), str. 9 / 3, 4

AJ

slovíčkový král

- W - otázky a odpovědi - ústně formou hry

- Opposites - protiklady - ústní procvičování protikladů, PL - cv. 1,3,4

VL

- opakování učiva ( průmyslová revoluce, národ sobě) formou hry piškvorky

- Češi a Němci - přečíst uč. str. 35

- zápis do sešitu

- 1.světová válka - úvod ( uč. str.36/ nahoře u mapy)

6.1.2023

AJ

- slovní fotbal

- procvičování W - otázek a odpovědí formou práce ve dvojicích

- uč. str. 30/ Mut´s present - na PL podle poslechu doplnit chybějící slova, v textu podtrhnout přídavná jména

- za DÚ - naučit se číst komiks

- Opposites - protiklady - viz. uč. str. 31

M

- procvičování malé a velké násobilky

- soutěž na řady  ( např. 90 x 9, 5600 :80,....)

- společná kontrola DÚ

- do M2: uč. str. 7/ 1

DÚ: uč. str. 7/5 a str. 9 / 1 - do M2

 

5.1.2023

AJ - spojeno

- slovní fotbal

- W- otázky a odpovědi - ústní procvičování

- osmisměrka na tabuli - My world slovíčka - děti vyhledávaly + doplňovali písmena do slov

- časování slovesa have got + zápor - ústně + ve větách formou hry

M - Geometrie

PL - opakování

-Souřadnice bodů - vysvětlení dle prezentace, zápis v sešitě

DÚ: na PL

- ústní opakování podnebných pásů obecně + tropického a subtropického pásu

- Mírný pás - prezentace + zápis do sešitu

4.1.2023

M

- opakování malé násobilky ( násobení a dělení)

- do M1: rozcvička ( např. 2 x 30, 70 x 7, 9 x 40,...)

- Dělení dvojciferným dělitelem - vysvětlení + uč. str. 6/ 3, 4 do M1

DÚ: uč. str. 6/ 5 do M1

VL

- Národ sobě - uč. str. 32-33

-zápis do sešitu

- PS str. 20,21 celá

- Podnebné pásy - společné opakování

- Tropický pás - opakování + zápis do sešitu POUŠTĚ

- Subtropický pás - úvod

 

3.1.2023

AJ

- slovní fotbal

- opakování W - otázek a odpovědí formou binga

- opakování časování slovesa have got + zápor

- PL - osmisměrka - vyhledej slova a správně je zařaď

M

 - početní král

- hra na zloděje - procvičování písemného sčítání, odčítání, násobení,..

 

 

15.11.

M

- opakování na zítřejší čtvrtletní práci ( převody jednotek, dělení jednociferným dělitelem, narýsuj obdélník KLMN, IKLI = 6 cm, ILMI = 4 cm, vyznač jeho úhlopříčky a průsečík označ bodem S.)

AJ

- slovní fotbal

- opakování slovní zásoby - My family formou hry

- uč. str. 20/ comics - poslech, doplňování slov do textu, podtrhni v textu všechny tvary slovesa to be

- sloveso to be - tvoření otázky - uč. str. 21/ nahoře

14.11.

M

- opakování na písemnou práci:

- opakování násobilky, násobení a dělení s 10,100,..

- jednotky délky, hmotnosti a času - PL

- uč. str. 57/ 4 do M2

- DÚ: uč. str. 57/ 5,6 do M1

AJ

- slovíčkový král

- procvičování ústně W - otázky a odpovědi

- My family - procvičování slovní zásoby + kížovka na PL

- procvičování přivlasňovacích zájmen - PL

VL

- rozdávali jsme si testy a zapisovali známky do źk

- uč. str. 22-23 přečíst + video dějiny udatného národa

- zápis do sešitu

11.11.

M

- procvičování násobilky formou her

- Bingo - příklady např. 5 x 50, 7 x  40, 810 : 9, 250: 5,.....

- Příprava na čtvrtletní písemnou práci ( píšeme ve středu 16.11.!!!):

1. písemné sčítání a odčítání - uč. str. 57/ 1 ( 2 př. na + a 2 př. na mínus)

2. písemné násobení a dělení - uč. str. 57/ 2,3 + uč. str. 36/ 6

Vše do M2

DÚ: do M2 - uč. str. 36 / 6 dokončit 2 příklady + uč. str. 37/ 5

AJ

- slovní fotbal

- procvičování W - otázek a odpovědí

- test na to be

- My family - procvičování slovní zásoby

- Přivlastňovací zájmena:

I - MY

YOU - YOUR

HE- HIS

SHE - HER

WE - OUR

THEY - THEIR

ČTENÍ

- rozšiřování slovní zásoby formou her

- Staroměstská radnice - čítanka str. 10/ přečíst

- do sešitu:

nadpis Staroměstská radnice

Jana Štefánková

- namalovat obrázek orloje

 

.10.11.

M - Geometrie

- ústní opakování formou hry ( přímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky, kolmice, čtverec, obdélník, trojúhelník)

- do sešitu: uč. str. 23 / 3,5 + cv. 6 ústně

AJ

- slovní fotbal

- procvičování W - otázek a odpovědí

- procvičování časování slovesa být + do sešitu překlad vět ( např. Jsem z Číny. On není z Itálie. ....)

- slovní zásoba My family + PL - My family tree

HW: project My family tree

- Slunce - videa ćt edu + uč. str. 25

- PS str. 14 celá

- zápis do sešitu

 

9.11.

M

- početní král

- procvičování násobilky formou hry

- rozcvička na známky

- opakování jednotek délky a hmotnosti formou hry + kontrola PL

- uč. str. 35/ 1 ústně, 3 do sešitu M2

DÚ: do M2 uč. str. 33/ 1 posledních 5 příkladů

VL

- ústní opakování OSVÍCENSTVÍ

- kontrola DÚ v PS

- video - dějiny udatného národa - Josef II.

- Pl - zápis do sešitu

- PS str. 13/ 1,2

- psali jsme opakovací test

 Člověk a vesmír - slunce ( video - ct edu)

 

8.11.

M

- procvičování násobilky + rozcvička do sešitu:7 x 30, 9 x 50, 40 x40, 80 x 800, 810:9, 560: 80, 300:5, 320:40

-společná kontrola DÚ

- do M1: uč. str. 32/3

- do M2 uč. str. 33/ 1( 5 příkladů)

AJ

- slovní fotbal, bomba (rozvoj slovní zásoby)

- procvičování W - otázek a odpovědí, dokonči větu

- test - countries

-My family - slovní zásoba

 

7.11.

M

- početní král

- do M2 rozcvička: 7 x700, 9 x 30, 80 x 4, 60 x 5, 5600 : 8, 400 :5, 250 :50, 2100 :3

- společná kontrola DÚ - uč. str.30 / 5

do M2: uč. str. 30 / 3,4 (zápis, výpočet, odpověď) + cv. 5

-ústně: uč. str.32/ 1

-  do M2 : str. 32/ 2 - za DÚ dodělat

AJ

-wordfootball - písemně

- W - otázky a odpovědi + Karty dokonči větu

- sloveso to be - kladná věta a zápor - společně ústně, na tabuli, ústně uč. str. 17/ 5,6,8, PL 

VL

- AZ kvíz - opakování

-ústní opakování osvícenství + wordwall kvíz

- videa: dětiny udatného národa - Marie Terezie, Marie Terezie a reformy

- zápis do sešitu

PS str. 12 celá

4.11.

M

- procvičování malé násobilky formou hry

- do M1: R:

5 x 50 =, 70 x 4= , , 60 x 60 =, 90 x 3 =, 810 :9 = , 560 : 70 =, 400 :5 = , 240 :3 =

uč. str. 30 / 1 ústně

uč. str. 30 / 2 ( první 3 příklady) + cv. 5 ( dva příklady ve škole + zbytek za DÚ)

AJ

- slovíčkový král

- W- otázky a odpovědi - ústní procvičování

- Countries - na tabuli osmisměrka - děti luštily státy

- Sloveso To be v kladné větě a záporu + PL

 

3.11.

AJ

- procvičování slovní zásoby countries formou her

- to be - časování v kladné oznamovací větě

- Půda - video: https://edu.ceskatelevize.cz/video/1511-puda-jak-vznika-a-proc-je-dulezita

- PL

Příště test na energetické suroviny, vodiče a izolanty, elektrárny, půdu!

M - Geometrie

- Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky - uč. str. 22 - 23 (růžový rámeček)

Narýsuj čtverec ABCD, když strany a = 4 cm. Vyznač jeho úhlopříčky.

Narýsuj obdélník KLMN, strana IKLI = 6 cm a strana ILMI = 3 cm. Vyznač jeho úhlopříčky

DÚ: uč. str. 22/ 1

2.11.

Místo M jsme měli TH s paní metodičkou prevence a paní psycholožkou

VL

- psali jsme opakovací test

- OSVÍCENSTVÍ - uč. str. 17/ po vládu Marie Terezie + uč. str. 19

www. youtube.com - dějiny udatného národa osvícenství

- zápis do sešitu

PŘÍRODOVĚDA

- PL - křížovka - tajenka Doba elektrická - přečíst uč. str. 20- 21 + zápis do sešitu

- PS str. 13/ 2,3,4

Půda - úvod - PL

1.11.

AJ

- slovíčkový král

- ústní procvičování W  - otázek a odpovědí

- countries - slovní zásoba

- časování slovesa to be v kladné oznamovací větě

M

- PS str. 6/ 17,18

- PL - procvičování jednotky hmotnosti

31.10.

M

- početní král

- číslo 30 Tě probudí (početní hra)

- Halloweenské počítání - opakování násobení a dělené - PL

AJ

- slovní fotbal

- opakování W - otázek a odpovědí

- PL - křížovka - tajenka Happy halloween - slovní zásoba + PL

VL

AZ kvíz - opakování na středeční test ( J.A. Komenský, Baroko)

 

20.10.

M - Geometrie

- AZ kvíz - opakování

- Úhly :

uč. str. 14 / 2 překreslit do sešitu - popsat ramena úhlu, vrchol úhlu + ústně cv. 3

uč. str. 15/ 1 do sešitu, cv. 2, 3 ústně

PL

DÚ: str. 15/ 5

AJ

- slovní fotbal

- početní král v AJ

- PL - křížovka - tajenka: Where are you from? - země - uč. str. 16/ 1, 2 - naučit nová slovíčka

Zítra AJ není - máme třídnickou hodinu s paní metodičkou prevence

- oprava testu

- ústní opakování - Druhy elektráren

- uč. str. 22/ přečíst - Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje

 

19.10.

M

- opakování malé násobilky a násobení např.( 2 x 50, 30 x 6, 80 x 2, 640 : 8, 720 :8,....) formou her

- rozcvička: 8 x 30, 40 x4, 70 x 5, 200 x 5, 60 x 3, 810 :9, 560 :8, 240 :4, 80 :2, 630 :9 do M1

- společná kontrola DÚ - převody jednotek na PL v M2

Jednotky hmotnosti

- uč. str. 27 / 1 do M2

DÚ: PS str. 5/ 13 a

V pátek test na převody jednotek délky.

- psali jsme test

- kdo byl hotový - PS str. 10 celá + společná kontrola

- doplňení zápisu v sešitě na PL + ELEKTRÁRNY

VL

-osmisměrka na tabuli s pojmy k Janu Ámosu Komenskému

- wordwall kvíz na J.A. Komenský

- PS str. 10/ 1,2, 3

Školy v 17. a 18. st. - uč. str. 15/ přečíst + zápis do sešitu

DÚ: PS str.11 / celá

V pondělí test na Baroko + J. A. Komenský + školy v 17. a 18. st.

 

18.10. Den bezpečnosti

 

17.10.

M

- opakování násobení a dělení formou her

- uč. str. 25/ 2,3,4 ústně, cv. 6 do sešitu M2

- uč. str. 26/ 1 ústně

- Jednotky délky - PL

VL

Jan Ámos Komenský

- video - dějiny udatného národa - J.A. Komenský

- uč. str. 14/ přečíst

- zápis do sešitu + PL


DÚ: PS str. 10/1,2

AJ

- UNIT TEST 1

Na pátek vypracovat projekt na A4 výkres podle uč.str. 15

 

14.10.

M - Geometrie

- opakovací hra AZ kvíz

- do sešitu:

Trojúhelníky:

1. rovnostranný

2. rovnoramenný

3. pravoúhlý

1. Narýsuj pravoúhlý trojúhelník ABC, IABI = 9cm, IBCI = 5 cm. Pravý úhel je ve vrcholu B (náčrt, konstrukce)

2. Narýsuj rovnoramenný trojúhelník EFG, IEFI = 3 cm a IFGI = 53 mm  (náčrt, konstrukce)

Úhly

1 přímý úhel  (180 stupńů) + náčrt

2. ostrý úhel - náčrt

3. tupý úhel- náčrt

4. pravý úhel (90 stupňů)

AJ

- slovní fotbal

- ústní procvičování W - otázek a odpovědí

- scrabble (společně, samostatně)

- neurčitý člen a / an - ústní procvičování

- množné číslo - pexeso

- there is / there are - PL (cv. nahoře)

V pondělí 17.10. píšeme UNIT TEST 1!!!

10.10.

M

- početní král

- číslo 30 Tě probudí - procvičovací hra

- PL - 3. sloupec

- kontrola DÚ uč. str. 16/ 6

- ústně uč. str. 16/2,3

do sešitu M1  str. 16/ 4, 8

DÚ: uč. str. 17/ 1 ( první dva sloupce)

AJ

- procvičování numbers formou hry

- W - otázky - ústní procvičování

- uč. str. 14/1,2

- there is / are - ústní tvoření vět

VL

- referát

- doplňování křížovky na tabuli - tajenka: BAROKO - ústní shrnutí + dějiny udatného národa - barokní umění

 

6.10.

M - G eometrie:

- test

- online procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/36238421/matematika/geometrick%c3%a9-symboly

- trojúhelníky: nadpis do sešitu, opakování základů - kolik vrcholů, stran má trojúhelník. Trojúhelníková nerovnost - společná kontrola DÚ + na interaktivce úkoly

AJ

- slovní fotbal

- opakování slovní zásoby formou hry

- numbers - online aktivity - wordwall: https://wordwall.net/cs/resource/22852686/numbers-0-100

- uč. str. 14 / 5 - čtení čísel + poslech

DÚ: čísla z poslechu napiš slovy 

PŘÍ

- online kvíz: https://wordwall.net/cs/resource/9691922/p%c5%99%c3%adrodov%c4%9bda/horniny-a-nerosty

- PL : opakování - křížovka
- drahé kovy - shrnutí podle prezentace + zápis do sešitu
- uč. str. 17/ paliva - přečíst celou stranu

5.10.

M

- ústní opakování násobků 6 - 9, děti si vzájemně tvořily příklady

- PL (násobení a dělení) - nemocným dodám po příchodu do školy

- uč. str. 11/ 3 ústně, cv. 5 do sešitu M1

DÚ: na PL dodělat první a prostřední sloupec

VL

- psali jsme test

- Baroko - video dějiny udatného národa Baroko

- zápis do sešitu

- nerudní suroviny a rudy - AZ kvíz - opakování

Drahé kovy - zlato a stříbro - uč. str. 16

4.10.

M

- početní král ( opakování násobení a dělení)

- do M1 - pyramidy

- kontrola DÚ

- test

- uč. str. 11/ 1,2 ústně

- do M1: strr.11 / 6

AJ

- opakování instrukcí, záporu formou hry

- W - otázky a odpovědi - vzájemné tvoření 

- Numbers - 0 - 100 - ústní opakování, diktát čísel, PL -dokončení, uč. str- 9/ 6,8,9

3.10.

M

- ústní procvičování násobení a dělení

- kontrola DÚ v PS

-PL - procvičování výpočtu součtu, rozdílu, součinu a podílu

- uč. str.9/ 4 - za DÚ dodělat

AJ

- slovní fotbal

- běhací diktát: Vytvoř otázky k větám ( např. Hiis name is Peter. She is 10 years old. I live in Prostějov......)

- Numbers 0 - 100 - diktát čísel, bingo + PL

VL

- opakování doby pobělohorské formou kvízu

- PS str. 6 celá

- zápis do sešitu ( Život na zámku, poddaných)

 

30.9.

AJ

- slovní fotbal

- ústní procvičování W - otázek a odpovědí formou hry

- test ( a / an + množné číslo)

- numbers - opakování čísel 0 - 20 - 100 (po desítkách) - diktát čísel

- čísla např. 21 - twenty - one, 44, 32, ..........  + PL

M

- početní král ( opakování násobení a dělení)

.- opakování sčítání a odčítání formou soutěže

- kontrola DÚ PS str. 3 / 7

- PS str. 4/ 9 - první tabulka

PS str. 4 / 10 - písemné násobení - první řádek 3 příklady, druhý řádek také tři příklady

DÚ: PS str. 3 / 7 dodělat do konce, str. 4 / 10 z každého řádku další dva příklady

29.9.

AJ

- slovíčkový král

- na tabuli:

1. My name is Lara.

2. He´s 10.

3. I´m fine, thanks.

4. She lives in Prague.

5. I have got a sister.

6. My favourite sport is table tennis.

- vytvářeli jsme otázky k těmto větám

- opakování a / an + množné číslo (rozdělování karet se slovy na tabuli)

- numbers 0 - 20 dictate ( diktát čísel)

numbers 20,30,40, - 100 - uč. str. 8/ 5 - naučit + PL  

M - Geometrie

- do sešitu:

1 uč. str. 6 / 3

2. Geometrické útvary - uč. str. 10/ 1, 3

3 a) Narýsuj kružnici k ( S, r = 4 cm). vyznač poloměr a průměr kružnice.

   b) Narýsuj kružnici L ( S, d = 6 cm)

4. Trojúhelníky

- opsat růžový rámeček uč. str. 10 + cv. 5 - za DÚ dokončit

Příště test (bod v rovině, přímka, polopřímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky, kolmice - viz. sešit)

- AZ kvíz ( opakování)

- PS str. 9 - Člověk a neživá příroda

- RUDY - přečíst uč. str. 15

- PL (zápis)

27.9.

AJ

- procvičování instrukcí formou hry Simon says

- slovní fotbal písemně do sešitu

- bingo - procvičování tvoření množného čísla

- PL - procvičování členu A /AN + množného čísla

- čísla 0 - 20 - do sešitu: např. 0 - zero, 1 - one, ......do 20

M

- ústní opakování násobků 6,7,8,9

- do M1: 

1. Bingo - procvičování malé násobilky

2. Součet, rozdíl, součin, podíl

210 + 40 = 250

sčítanec, sčítanec, součet

250 - 40 = 210

menšenec, menšitel, rozdíl

5 x 5 = 25

činitel, činitel,součin

25:5 = 5

dělenec. dělitel, podíl 

NAUČIT!

- PS str. 3/ 7 po čísla 900,90

- uč. str. 7/ 6,8 ústně

- do M1: str. 9 / 9 b

 

 

26.9.

M

- početní král ( násobení a dělení)

- do M2 rozcvička R: 7x9, 6x4, 5x8,7x3,2x8,56 :7, 81:9, 45:5, 32:8, 20:4AJ

- společná kontrola DÚ (slovní úloha)

- uč. str. 7/ 4 + str. 8/ 8 žlutý rámeček ústně

- PL ( procvičování sčítání a odčítání) - nemocným dodám po příchodu do školy

- do M2: uč. str. 8/ 6 (zápis, výpočet, odpověď)

DÚ: na PL

AJ

- ústní procvičování W - otázek a odpovědí ( děti si vzájemně vymýšlely otázky a odpovídaly na ně)

- slovní fotbal

- do sešitu: soutěž: vymysli co nejvíce slov začínající na písmeno:

J

H

E

- test ( spellování písmen a slov)

- na tabuli: slova v jednotném čísle - děti dopisovaly množné číslo + ústní opakování

- opakování čísel 0 - 20

- PL - cv. 1, 2

VL

- opakování doby pobělohorské - formou soutěže a WORDWALL kvízu

- uč. str. 10 / život na zámku, poddaných a ve městě - přečíst

23.9.

M

- opakování násobků 2 - 9

- opakování násobilky formou hry 

- uč. str. 9/9a ústně

- do sešitu M2:

1. Vypočítej: 2 847            7 069

                        543            1 354

 

2. uč. str. 8/ 3

3. procvičování slovních úloh: uč. str. 5/ 6,7 ( zápis, výpočet, odpověď)

DÚ: do M1 uč. str. 4/ 6

AJ

- slovní fotbal

- W - otázky a odpovědi - ústní procvičování + PL (nemocným dodám po příchodu do školy)

- opakování slovní zásoby In the classroom + doplňování členů a / an, množné číslo

- abeceda: diktát písmen a slov do sešitu:

Písmena: A,Z,W,S,B,C,U,I,R,E,H,G

Slova: book, ball, box, wach, child, woman - poté k nim napsat množné číslo

- ústní procvičování čísel 0 - 20

V pondělí test na písmena a spelling slov!

22.9.

M

- společné ústní opakování (bod v prostoru, přímka, úsečka, polopřímka)

- společně online : https://wordwall.net/cs/resource/14911873/geometrie-4t%C5%99%C3%ADda

- do sešitu:

Narýsuj úsečku I ABI = 9 cm. Narýsuj bod L, který neleží na IABI a bod R, který leží na IABI.

Rovnoběžky

- narýsuj přímku l a přímku o, který bude s přímkou l rovnoběžná

Různoběžky

- narýsuj přímku s  a přímku t, které budou různoběžné, vyznač bodem P průsečík

- Kolmice

- narýsuj přímku l a přímku m, která bude na přímku l kolmá

- uč. str. 6/ 2, 5

AJ

procvičování W - otázek a odpovědí formou hry

- ústní procvičování slovní zásoby

- abeceda: diktát písmen a slov do sešitu:

Písmena: 

R,U,H,E,G,I,W,Y,C,J,S

Slova: girl, boy, classroom, greetings, hello, apple, exercise, umbrella

- doplň ke slovům člen a / an, poté napiš množné číslo

SINGULAR (jednot.č.) PLURAL (množné č.)
book  
  pens
umbrella  
  watches
orange  
  women
child  
  people

- psali jsme test na rozdělení přírody

- Nerosty a horniny - ústní opakování str. 11

- zápis do sešitu

- video: https://www.youtube.com/watch?v=XdWxEMi3SJI

21.9.

M

- ústní opakování násobků 2 - 9 , ústně procvičování příkladů ( např. 7 x 7, 9 x 6, ....) + násobilková hra na tabuli

- online procvičování - wordwall - Zaokrouhli

- společná kontrola DÚ PS str. 3/6

- uč. str. 7 / 1 ústně, cv. 5 do M1

DÚ: PS str. 3 / 8 ( první tři příklady na sčítání)

VL

- Doba pobělohorská - ústní opakování formou osmisměrky na tabuli - děti hledaly slova související s touto látkou a dávaly do souvislostí

- www.youtube.com - dějiny udatného národa 62,63 + ústní shrnutí

- společné opakování formou piškvorek

Zítra malý test ( uč. str. 8,9)

- Neživá příroda - přečíst uč. str. 11 celá

- Zápis do sešitu: 

Části neživé přírody

- nerosty a horniny

- půda

- teplo a světlo

- vzduch

- voda

PS str. 8 celá

20.9.

M

- ústně jsme opakovali násobky 2 - 9, děti si pak vzájemně vymýšlely příklady

- kontrola DÚ - na PL zaokrouhlování, poté jsm psali  test na zaokrouhlování

- PS str. 3/ 6 - dokončit za DÚ

AJ

- slovní fotbal

- procvičování W - otázek a odpovědí - ústně formou hry

- abeceda - do sešitu diktát písmen a slov:

Písmena: a, h, e, y, w, u, z, j, i, r

Slova: orange, watch, ice-cream, desk, board

Poté ke slovům doplnit A/ AN

- množné číslo:

uč. str. 10 / 7 + str. 11/ 9 - psali jsme zápis do sešitu

 

19.9.

M

- početní král (procvičování malé násobilky)

- ústně: uč. str. 5/ 5,4, 8

- do sešitu M2:

a) uč. str. 4/ 3 

b) Rozvinutý zápis - uč. str. 5/ růžový rámeček + cv. 1,2

- PL ( Zaokrouhlování) 

DÚ: dokončit PL se zaokrouhlováním

Zítra krátký test na zaokrouhlování.

AJ

- W -otázky a odpovědi - procvičování

- slovní fotbal - písemně

- procvičování abecedy - na tabuli - doplň chybějící písmena, procvičovací hra + PL (nemocným dodám po příchodu do školy)

- ústně opakování instrukcí (např. Sit down, stand up, Listen, Read,.......)

VL

- psali jsme opakovací test 

- Doba pobělohorská - přečíst uč. str. 9

-podívat se na www.youtube.com - dějiny udatného národa 61

- PL - místo zápisu do sešitu

 

 

16.9.2022

AJ

- slovní fotbal ( procvičování slovní zásoby) + procvičování W - otázek a odpovědí

- test na pozdravy

- PL - křížovka - slovní zásoba In the classroom + ústní procvičování členu a / an

- Instructions - uč. str. 7/ 5 přečíst + vytvářet zápor

M

ústní opakování násobků 2 - 9

- do M1 jsme hráli bingo na malou násobilku

- psali jsme rozcvičku na malou násobilku - na známky

- opakování zaokrouhlování - ústně na tabuli + PS str 2/ 5 - po číslo 584 661

- do M1 uč. str. 4/ 4 ( zápis, výpočet, odpověď)

DÚ: do M1 : uč. str. 4/ 8

15.9.2022

AJ

- ústní procvičování slovní zásoby a otázek ( What is your/ her/his name? Where do you live? Where are you from? What is your favourite .......? ...)

- procvičování anglické abecedy + PL (nemocným dodám)

M - Geometrie

- opakování bod, přímka, polopřímka, úsečka - zápis v sešitě

- uč. str. 6/ 1 - do sešitu

do sešitu si děti pod sebe napsaly slovo PŘÍRODA - na každé písmeno vymýšlely slova, která s přírodou souvisí

- ústní opakování - příroda živá a neživá, co do ní patří + hádanky

- Podmínky života na zemi - uč. str. 9/ přečíst + zápis formou mind map

- PS str. 6 celá, str. 7 / 1,2

 

14.9.2022

M

- soutěž na řady - procvičování malé násobilky + do sešitu M2 rozcvička: 7 x 9, 4 x 8, 6 x 5, 7 x 7, 6 x 3, 45:5, 32:8, 24:4, 30:6, 42:6

- kontrola DÚ v PS str. 2/ 5 - zaokrouhlování na desítky a stovky + do sešitu M2 - vysvětlení zaokrouhlování n a tisíce, desetitisíce a statisíce

DÚ: PS str. 2 / 5 - první půlka po př. 6 278- dodělat zaokrouhlování čísel na tisíce, desetitisíce a statisíce

VL

- opakovací křížovka - PL

- uč. str. 7 přečíst

- PS str. 5 celá

Příští pondělí test na opakování - uč. str. 5 -7

- ústní opakování z minulé hodiny + zápis do sešitu:

 Příroda 

a) živá: rostliny, živočichové, houby

b) neživá: vzduch, voda, půda, teplo a světlo ze slunce, nerosty a horniny

Obklopují nás také lidské výtvory vyrobené člověkem pro jeho potřebu (např. silnice, domy...)

- PL - křížovka ( nemocným dodám po příchodu do školy)

-PS str. 4 celá, str. 5 / 13,14

DÚ: PS str. 5/ 15,16

13.9.2022

AJ

- slovní fotbal, procvičování slovní zásoby formou her 

- ústní opakování pozdravů - příští hodinu test!

- kontrola DÚ : 10 vět o sobě

- uč. str. 6/ 2 - slovní zásoba - ve škole + neurčitý člen a / an

- PL - nemocným dodám po příchodu do školy

M

- dnes jsme si ještě doplňovali do ŽK rozvrh, poučení, hesla do google classroom

- procvičování malé násobilky - do M1 - rozcvička ( 5 x 6, 7 x 8, 4 x 4, 7 x 3, 6 x 9, 4 x 8, 81 : 9, 48 : 8, 35 : 5, 24 : 8, 15 :0, 20 : 4)

- kontrola DÚ na PL

- DÚ: uč. str. 4/ 1,2 do sešitu M1 

12.9.2022

M

- ústní procvičování malé násobilky + PL (malá násobilka) - nemocným dodám po příchodu do školy

- do sešitu M1: diktát čísel: 836, 9 999, 26 400, 246 400, 367 927, 1001,101, 10 001. Poté je srovnej od nejmenšího, podtrhni červeně trojciferné číslo, zeleně šesticiferná čísla.

- uč. str. 3 / 5 + dole žlutý rámeček ústně

Opakování zaokrouhlování - na desítky a stovky - do sešitu M1

- uč. str. 4 / 5 ( pouze na desítky a stovky)

DÚ: a) dodělat na PL 2 sloupce + PS str.2 / 2 - první půlka příkladů - pouze zaokrouhli na desítky a stovky

AJ

- slovní fotbal 

- ústní opakování abecedy

- W - otázky a odpovědi - ústně + PL ( najdi a oprav chyby)

- uč. str.5/ 6 poslech

DÚ: podle PL (oprav chyby) napiš o sobě 10 vět

VL

- společné opakování - uč. str. 5/ dole + celá strana 6 přečíst

- online kvíz na wordwall ( přemyslovci)

-PS str. 4 celá

9.9. 2022

AJ

- procvičování slovní zásoby ze 4. třídy formou hry

- W - otázky a odpovědi - ústně

- Abeceda - opakování

- Pozdravy - procvičování formou hry, poté na tabuli slova s pomíchanýma písmeny - vytvoř pozdrav - do sešitu, PL osmisměrka ( nemocným dodám po příchodu do školy)

- uč. str. 4/1,2 - ústně

M

ve škole: 

1. početní král ( opakování malé násobilky)

2. společná kontrola DÚ

3. na tabuli čísla: - společné čtení, určování řádů ( jednotky, desítky,....)

4. PS str. 2/ 4

5. uč. str. 3/ 2,3 ústně, 4 do sešitu M1 ( zápis, výpočet, odpověď)

8.9.2022

AJ ( skup. Černá)

- procvičování slovní zásoby formou her 

- Greetings ( Pozdravy) 

- W - otázky a odpovědi - PL ( nemocným dodám po příchodu do školy)

V 10 hod. jsme šli do knihovny, proto nám odpadla matematika.

- opakování učiva 4. ročníku - AZ kvíz

- PS str. 2 celá, str. 3/ cv. 6,8

 

 

 

7.9. 2022

M

- ve škole:  - opakovali jsme formou her malou násobilku

                  - PS str. 1 / 1, 2 ( půlka),3 ( 1. sloupec)

                  - opakovali jsme řády ( jednotky, desítky, tisíce,.....)  + do sešitu M2 uč. str. 3 / 1

DÚ: v PS str. 1 / 2 ( zbytek porovnávání)

 - zaváděli jsme si sešity

- společné opakování - uč. str. 6 - kvíz

VL

- hráli jsme opakovací piškvorky

 - PS  - první dvojstrana ( pravěk - po Sámovu říši včetně)